Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

Avrupa'da Nüfus Endişesi


     * Herkesin fikirlerini açıklaması düşünce hürriyetinin gereğidir. Ama herhangi bir konuda bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek asla uygun değildir. Geçen ay ortalarında TBMM Genel Kurulunda muhalefet mensubu bir milletvekilinin Kadınlara en az 3 çocuk doğurun demek, kadın düşmanlığıdır. Bilim bilmemektir. Milleti sevmemektir. Vatana ihanettir. Daha çok çocuk, daha çok yoksul, daha çok işsiz... sözleri bilime, gerçeklere ve Türkiye'nin hayati menfaatlerine aykırıdır. Uluslararası Çalışma Örgütüne göre, bir ülkenin nüfusunda 65 yaş üstü yüzde 14 olursa o ülke yaşlı ülke sayılır. Sosyal Güvenlik Kurulunun verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 7si 65 yaş üstündedir ve 2039 yılında ise yüzde 14 üstünde olacaktır. Avrupanın şu anda en yaşlı ülkesi Yunanistan ve en genç nüfusa sahip ülkesi Türkiye'dir. Bir ülkede kadınların doğurganlık oranı yüzde 2.1in altında olursa o ülkenin nüfusu azalır. ABnin ortalama doğurganlık oranı yüzde 1.5tir. 1970li yıllarda ise 2.4 idi. Avrupalı bilim adamları, pedagog, sosyolog ve kadın yazarlarının devamlı sloganı Kariyer yapma çocuk yap şeklindedir. New York Times'e göre 20 yıl sonra Rusya Federasyonunda Rus asıllılar azınlık olacaktır. Her yıl ölenlerin sayısı doğumdan fazladır. Nüfus ilmi uzmanlarına göre bugünkü şartlar devam ederse 21. asrın sonunda dünyada Alman, Fransız, Sırp ve Bulgar milleti yok olacaktır. Hunlar ve Göktürkler zamanında Türk nüfusu Çin nüfusundan fazla idi. Türk kavimleri başka kültür ve dinler içinde eridiler. Son yıllarda ise aile planlaması ile Türkiye'nin nüfusunun 100 milyona ulaşmasını önlemek ve nihai olarak ise azaltmak emperyalist güçlerin ilk sırada yer alan hedefidir. Fransız tarihçi Pierre Cahunu Bir Başka Yol isimli kitabında İslam'ın durdurulamaz bir hızla ilerleyişi karşısında ne yapalım sorusuna: Bizler de onlar gibi çok çocuk yapalım demektedir. Nüfus planlaması bir yanılgıdır. Ve Türkiyenin aleyhinedir. Yunanistan'ın eski Cumhurbaşkanı Serçetakis Yunan kadınları çok çocuk doğurun. Türk kadınlarından mutlaka fazla doğurun. Buna mahkum olduğumuzu asla unutmayın diyerek ülkesinin kadınlarına seslenmiştir. General De Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı iken şöyle demiştir: Fransız anaları, elli yıldır tatbik edilen yanlış nüfus politikası sonunda doğurganlığınızı kaybetmiş durumdasınız. Kendinizi sıkıntıya sokmamak için doğurmamakta ısrar ederseniz, biliniz ki Fransız milleti gelecekte büyük sıkıntılara düşecektir. Bu yüzden daha doğurgan olmaya mecbursunuz.
  

**
**
    ** Makale : M. Necati Özfatura - Türkiye Gazetesi
**
**

*** *** ***

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR