Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

BİLİM ve DİN

    **
   
    İnsan yaratılışı gereği kendisini ve çevresini tanımaya çalışan ve bu amaçla inceleyip, sorgulayan bir varlıktır. "Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum?" gibi sorulara cevap aramaktadır. Bu arayış içerisinde varlığı sorgularken aklın verileri ve vahyin verileri şeklinde iki tanım alanı karşısına çıkmaktadır.
    İşte, bilim ve din tartışması bu noktada düğümlenmektedir. İnsanların varlığı okumak suretiyle elde ettikleri sistematik bilgi/bilim ile vahiy yoluyla Yaratıcı'dan elde edilen bilgi arasında nasıl bir ilişki kurulmalıdır? Bu iki yaklaşım çatışan bir özellik mi gösterir, yoksa birbirini destekleyen bir mahiyet mi arz eder?
        Bu arayış içerinde ortaya konan tartışmalar insanlık tarihi boyunca farklı felsefi ekolleri ve inançları doğurmuş, özellikle Ortaçağdan itibaren bu ikili arasındaki ilişki ayrışmış bir yapı sergilemiştir. Bu ayrışma siyasi, sosyal ve iktisadi pek çok çatışan sistemlerin ortaya çıkmasına yol açmış ve sonuçta toplumun bütün müesseseleri bu çatışmadan payına düşeni almıştır. En çok etkilenen de birey olmuştur.
        Dünyanın genelini etkileyen bu ayrışma Türkiye'de de kurumlar, inançlar ve kişiler arası çatışmalara yol açmış, sistem değişikliklerini netice vermiştir. Bu çatışmaların yol açtığı sancılar varlığın sadece maddi alanda tanımlanmasının yetersizliğini ortaya koymuş; daha bütüncül yaklaşımlar gündeme gelmiştir.
     ........
   
   
   * YUKARIDAKİ MAKALE, KÖPRÜ DERGİSİNDEN (SAYI : 89 ) İKTİBAS EDİLDİ...
   
     *** **** **** *** **** ***
   
    ****
    ****

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

*****

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR