Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2007 -- RAMAZAN ve ŞEVVAL AYI İCTİMÂ’I, RU’YET VE BAŞLANGICI

 OCAK 2007

* MUHARREM AYI İCTİMÂ'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
 *  Hicrî-Kamerî 1428 yılı Muharrem ayı ictima'ı yarın (19 Ocak Cuma) Türkiye saati ile 06.01 'de.
Ru'yet yarın (19 Ocak Cuma) Türkiye saati ile 19.21'de.
Hilâl'in görüldüğü yerler: Afrika kıtasının batı kıyılan, Kuzey Amerika'nın güneyi ile Güney Amerika kıtası, Orta Amerika ülkeleri, Peru.

 

 

 ŞUBAT 2007

* SAFER AYI İCTİMÂ'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
   Hicrî-Kamerî 1428 yılı Safer ayı Ictlma'ı bugün (17 Şubat Cumartesi) Türkiye saati ile 18.14'te. Ru'yet, ise yarın (18 Şubat Pazar) Türkiye saati ile: 08.08'dedir.
    Hilâl'in görüldüğü yerler: Büyük Okyanus'un orta kesimi, Uzakdoğu ülkeleri ve Avustralya kıtasının kuzeyi ile Afrika, Avrupa ve Asya kıtasının kuzeyi hariç tamamı.
    Hllâl'in görüldüğü günü tâkip eden 19 Şubat Pazartesi günü de Safer ayının 1'i olmaktadır.

 
 

 MART 2007

* REBÎULEVVEL AYI İCTİMA'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
    Hicrî-Kamerî 1428 yılı Rebîulevvel ayı ictima'ı bugün (19 Mart Pazartesi) günü Türkiye saati ile 04.43'de.
   Ru'yet, ise yine bugün (19 Mart Pazartesi) Türkiye saati ile: 17.54'te.
   Hilâlin görüldüğü yerler: Türkiye'nin batısı, Kuzey Afrika ve Avrupa kıtaları, Atlas Okyanusu'nun orta ve kuzey kesimi ile Güney Amerika kıtasının kuzeydoğusu.
    Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 20 Mart Salı günü de Rebîulevvel ayının 1'i olmaktadır.
 
 
*

 NİSAN 2007

* REBÎULÂHİR AYI İCTİMA'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
    Hicrî-Kamerî 1428 yılı Rebîulâhir ayı ictima'ı bugün (17 Nisan Salı) Türkiye saati ile 14.36'da.
      Ru'yet, yarın (18 Nisan Çarşamba) günü Türkiye saati ile 02.20'dedir.
   Hilâl'in görüldüğü yerler: Atlas Okyanusu'nun kuzey batı kıyıları, Kuzey Amerika kıtası, Büyük Okyanus'un kuzeyi, Alaska ve Grönland.
Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 18 Nisan Çarşamba günü de Rebîulâhir ayının 1'i olmaktadır.
 

 MAYIS 2007

* CEMÂZİYE'L-EVVEL AYI İCTİMÂÎ, RU'YET VE BAŞLANGICI
    Hicrî-Kamerî 1428 yılı Cemâziyelevvel ayı ictima'ı bugün (16 Mayıs Çarşamba) Türkiye saati ile 22.27'dedir.
Ru'yet, yani hilâlin çıplak gözle görülmesi, ise yarın (17 Mayıs Perşembe) Türkiye saati ile: 09.13'dedir.
      Hilâlin görüldüğü yerler: Alaska, Asya, Afrika kıtasının orta ve bazı güney kısımları ile Uzakdoğu ülkeleri, Filipinler Malezya ve Hindistan.
   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 18 Mayıs Cuma günü de Cemâziyelevvel ayının 1 'i olmaktadır.
 
*

 HAZİRAN 2007

* CEMÂZİYELÂHİR AYI İCTİMÂ'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
   Hicrî-Kamerî 1428 yılı Cemâziyelâhir ayı ictima'ı bugün (15 Haziran Cuma) Türkiye saati ile 06.13'te.
   Ru'yet ise yine bugün 15 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 17.46'dadır.
Hilâl'in görüldüğü yerler: Asya kıtasının batısı, Orta ve Kuzey Afrika ile Arap Yarımadası ve Avrupa kıtası.
   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 16 Haziran Cumartesi günü de Cemâziyelâhir ayının 1'i olmaktadır.
*

 TEMMUZ

   * RECEP AYI İCTİMAİ, RU'YET VE BAŞLANGICI
  *  Hicrî-Kamerî 1428 yılı Recep ayı ictima'ı bugün 14 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saati ile 15.04'tedir.
Ru'yet ise yarın (15 Temmuz Pazar) Türkiye saati ile 04.59'dadır.
Hilâl'in görüldüğü yerler: Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve batı eyaletleri ile Büyük Okyanus, Avustralya ve Uzakdoğu ülkeleri.
    Hilâl'in görüldüğü günü tâkip eden 16 Temmuz Pazartesi günü de Recep ayının 1'i olmaktadır...
    * 
    
*

 AĞUSTOS 2007

* ŞÂBAN AYI İCTİMÂÎ, RU'YET VE BAŞLANGICI
  * Hicrî-Kamerî 1428 yılı Şâban ayı ictimâ'ı bugün (13 Ağustos Pazartesi) Türkiye saati ile 02.02'dedir.
Ru'yet de yine bugün (13 Ağustos Pazartesi) Türkiye saati ile 18.08'dedir.
Hilâlin görüldüğü yerler: Yemen, Afrika kıtasının kuzeyi hâriç tamamı, Atlas Okyanusu'nun orta ve güney kesimi ile Güney Amerika kıtası.
     Hilâl'in görüldüğü günü tâkip eden 14 Ağustos Salı günü de Şâban ayının 1'i olmaktadır.
*

 EYLÜL 2007

* RAMAZÂN AYI İCTİMÂ'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
  *  Hicrî-Kamerî 1428 yılı Ramazan ayı ictima'ı yarın 11 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 15.44'dedir.
   Ru'yet ise ertesi gün (12 Eylül Çarşamba) Türkiye yaz saati ile 08.21'de. Hilâlin görüldüğü yerler: Fiji, Kiribati, Marshall ve Solomon Adaları ile Avustralya, Malezya, Endonezya ve Antarktika kıtasının batı kıyıları.
   Hilâlin görüldüğü günü tâkip eden 13 Eylül Perşembe günü de Ramazan ayının 1'i olmaktadır.

 

*

 EKİM 2007 2007

* ŞEVVAL AYI İCTİMA'I, RU'YET VE BAŞLANGICI
  *  Hicrî-Kamerî 1428 yılı Şevval ayı Ictimâ'ı yarın (11 Ekim Perşembe) Türkiye saati ile 08.01'de. Ru'yet ise yine yarın (11 Ekim Perşembe) Türkiye yaz saati ile 23.25'tedir.
   Hilâlin görüldüğü yerler: Zaire, Angola, Nambia, Güney Afrika Cumhuriyeti, Antarktika'nın Büyük Okyanus, Güney Amerika kıtasının orta ve Güney kesimi, Phoneix, Kiribati ve Marguesas adaiarı.
    Hilâl'in görüldüğü günü tâkip eden 12 Ekim Cuma günü de Şevval ayının 1'i olmaktadır.

 
*

 KASIM 2007

* ZİLKÂDE AYI İCTİMÂI, RU'YET VE BAŞLANGICI
  *  Hicrî-Kamerî 1428 yılı Zilkade ayı ictima'ı yarın (10 Kasım Cumartesi) Türkiye saati ile 01.03'tedir.
Ru'yet ise yine yarın (10 Kasım Cumartesi) Türkiye saati ile 14.58'dedir. Hilâlin görüldüğü yerler: Hint Okyanusu'nda Mauritiusa Adaları, Madagaskar, Antarktika kıtasında Hint Okyanusu sahilleri, Afrika kıtasının güneyi ile Güney Amerika kıtasının tamamı.
    Hjlâl'in görüldüğü günü tâkip eden 11 Kasım Pazar günü de Zilkade ayının 1'i olmaktadır.

 

* *

 ARALIK 2007

* ZİLHİCCE  AYI İCTİMÂI, RU'YET VE BAŞLANGICI
  * Hicrî-Kamerî 1428 yılı Zilhicce ayı ictima'ı yarın (9 Aralık pazar) Türkiye saati ile 19.40'tadır.
    Ru'yet ise yine yarın (10 Aralık pazartesi) Türkiye saati ile 09.51'dedir. Hilâlin görüldüğü yerler: Endonezya, Hint Okyanusunda ; Chagos Takım adaları, Mascariegeges adaları,  Madagaskar, Afrika kıtasının ekvator ve güney kısmı ile Avustralya  kıtasının  doğu sahilleri hariç tamamı.
     Hjlâl'in görüldüğü günü tâkip eden 11 Aralık salı günü de Zilhicce ayının 1'i olmaktadır
 

* *
****  ***  ***

     MEHAZLAR :
    *   FAZİLET TAKVİMİ
    *
   
   

***

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

*****

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR