Abdülhakim ALTUNTOP - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2014 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

2014 - RAMAZAN ve ŞEVVAL HİLALLERİNİN GÖZÜKME ZAMANLARI

OCAK 2014

**  REBİUL-EVVEL  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
**  Yeni Ayın Hilâli :  Rebî'ul-evvel aynın hilali, bugün  ( 01 OCAK 2014 tarihinde)  Türkiye saati ile 23:58'de ilk defa, Atlas Okyanusun ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır. 
**
** 
** * 01 Ocak 2014 Tarihinde Çarşamba günü Greenwich saatiyle 11:14'de İÇTİMÂ', aynı gün Greenwich saatiyle 21:58'de RU'YET olacak ve hilâl ilk defa Atlas Okyanusu’nun ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır.
   İçtima ve Ru'yet günü olan 01 Ocak 2014 Tarihinde Çarşamba günü Ankara’da Ay Güneşden 21 dakika Mekke’de ise 12 dakika sonra batmaktadır. Güneş battığı anda hilâl Mekke’de 1° 55′ , Ankara’da ise 2° 51′ ufkun üstünde bulunmasına rağmen, hilâl görülebilirlik kriterleri sağlanamadığı için, bu iki şehirden de hilâl görülemeyecektir. 
    Rebiülevvel ayının ilk günü olan 02 Ocak 2014 Tarihinde Perşembe günü  Ay Güneş’ten Ankara’da 1 saat 32 dakika, Mekke'de ise 1 saat 18 dakika sonra batmakta ve Güneş battığı anda hilâl Ankara'da 14° 07' Mekke'de 15° 26', ufkun üstünde bulunmaktadır ( DİB. Web Sitesi ).
**
**
** Hicrî Kamerî 1435 yılı Rebîulâhir ayı ictima'ı dün (30 Ocak 2014 Perşembe) Türkiye saati ile 23:39'da idi.
    Ru'yet, ise bugün 31 Ocak 2014 Tarihinde Cuma günü Türkiye saati ile 10:23'dedir.
   Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Tayvan, Filipinler, Parcel Adaları ile Asya kıtasının kuzey batı kısmı hariç tamamı ile Afrika kıtası ve Avrupa kıtasından görülebilecektir.
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından da görülebilecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden 01 Şubat 2014 Tarihinde Cumartesi günü de Rebîulâhir ayının 1'i olmaktadır ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
 
*
**
**
**
   ----  ---- ----- ---- ---- --- ---- ---- ------ ----
**
**  REBİUL-AHİR  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
**  Yeni Ayın Hilâli :  Rebî'ul-AHİR aynın hilali, bugün ( 31 OCAK 2014 tarihinde)   Türkiye saati ile 10:23'de ilk defa, Asya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
** ÖNEMLİ BİR NOT :  Rebî'ul-evvel ayı ile Rebî'ul-Ahir ayının hilâllerinin aynı miladi ayın ilk ve son günleri içerisinde görülmesi  nadir gerçekleşen bir olaydır.  Bazı Miladi ayların  31 gün sürmesi ile  Hicri Kameri ayların ise bazen 29 bazen de 30 gün sürmesi sebebiyledir.
**
**
**

ŞUBAT 2014

**
**
**
** ÖNEMLİ BİR NOT : Fazilet, Türkiye ve Diyanet Takvimlerine göre, Bu sene Rebî'ul-Ahir ayının hilali, Ocak ayının son günü görülmesi ve Şubat ayının ise 28 gün sürmesi sebebiyle; ayrıca Hicri Kameri ayların ise bazen 29 bazen ise 30 gün sürmesi sebebiyle, bu yıl Şubat ayında Hilâl görülmesi mümkün görülmemektedir. 
**
**
**
**
**

MART 2014

**
**  CEMAZİL-EVVEL AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  İctimâ Vakti: (01 Mart 2014  tarihinde)  saat 10:00  dur.
**  Yeni Ayın Hilâli :  Cemâzil-evvel ayının hilâli, bugün  (01 Mart 2014  tarihinde)  Türkiye saati ile 22:39'da ilk defa, Avrupa kıtasının batısından itibâren görülmeye başlanacaktır.
**
**
**
  ***** ***** ***** ***** ***** *****
**
** CEMAZİL-AHİR AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**   Yeni Ayın Hilâli : Cemâzil-âhır ayının hilâli, bugün (31 Mart 2014  tarihinde) Türkiye saati ile 12:23'de ilk defa, Asya kıtasının doğusundan itibâren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).  
**
**   Hicrî Kamerî 1435 yılı Cemâziyelâhir ayı ictima'ı dün (30 Mart 2014 Pazar ) Türkiye saati ile 21:45'de  idi.
**   Ru'yet ise bugün (31 Mart 2014 tarihinde) Pazartesi günü Türkiye saati ile 12:22'dedir. 
  Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Kuzey Amerika Kıtasının tamamı, Büyük Okyanus'un orta ve kuzey kesimi, Endonezya, Malezya, Avustralya'nın kuzey eyaletleri, Japonya, Çin ve Hindistan. 
   Hilal; Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarımadasından ilk 6 saatte görülemeyecektir.
   Hilâlin görüldüğü günü takip eden (01 Nisan 2014 tarihinde) Salı günü de Cemâziyelâhir ayının 1'i olmaktadır. ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
**

NİSAN 2014

**
** RECEP AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ayın Hilâli :  Receb ayının hilâli, bu gece  ( 29 Nisan 2014  tarihi ) yarısından sonra Türkiye saati ile 00:31’de ilk defa, Afrika kıtasının batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**
**
**
**

MAYIS 2014

**
** ŞABAN  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Yeni Ayın Hilâli :  Şa’bân ayının hilâli, bugün ( 29 Mayıs 2014  tarihinde )  Türkiye saati ile 12:13'de ilk defa, Avustralya kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**

 HAZİRAN 2014

**
** RAMAZAN AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
** Ramazan ayı ictimâ'ı 27 Haziran 2014 tarihinde Cuma günü Türkiye saati ile 11:09'dadır.
   Yeni Ayın Hilâli : Ramazan ayının hilâli, bu gece ( 27 Haziran 2014 Tarihinde Cuma günü ) yarısından sonra Türkiye saati ile 00:45’de ilk defa, Güney Amerika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).  
**
**
**   Hicrî Kamerî 1435 yılı Ramazan ayı ictimâ'ı 27 Haziran 2014 tarihinde Cuma günü Türkiye saati ile 11:09'dadır.
  Ru'yet ise yarın (28 Haziran 2014 tarihinde Cumartesi günü) Türkiye yaz saati ile 00:44'dedir.
  Hilâl'in Görüldüğü Yerler: Bolivya, Peru, Şili, Büyük Okyanus'un orta ve güneyi, San Felix adaları, Miteriosa adası, Fransız Polinezyası adaları, Cook adaları, Fiji adaları.
  Hilâl, Türkiye, Almanya, Avusturya, Mısır, Fas, Cezayir, Tunus ve Arap yarım adasının orta ve kuzeyinden görülemeyecektir. Mekke-i Mü-kerreme ve Medine-i Münevvere'den de görülemeyecektir ( Fazilet Takvimi Web Sitesi ).
**
**

 TEMMUZ 2014

**
**  ŞEVVAL AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
**  Şevval ayı İctima' Vakti : 27 Temmuz 2014 Tarihinde saat: 01:42’dir.
** Yeni Ayın Hilâli :  Şevval ayının hilâli, bugün ( 27 Temmuz 2014 Tarihin-de) Türkiye saati ile 15:51'de ilk defa, Avustralya kıtasının batısından itibaren görülmeye başlayacaktır ( Türkiye Takvimi Web Sitesi ).
**
**
**
**
**

AĞUSTOS 2014

**
**  ZİL-KADE AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
**   Yeni Ayın Hilâli :  Zil-ka’de ayının hilâli, bugün  ( 26 AĞUSTOS 2014 ) Türkiye saati ile 09.15’de ilk defa, Güney Amerika kıtasının batısından itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**

EYLÜL 2014

**
** ZİLHİCCE AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  Yeni Ayın Hilâli :   Zil-hicce ayının hilâli, ( 24  EYLÜLÜ 25 EYLÜLE BAĞLAYAN )  bu gece yarısından sonra Türkiye saati ile 02.16’da ilk defa, Güney Amerika kıtasının doğusundan itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**

EKİM 2014

**
**  1436 MUHARREM  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
**
**  Yeni Ayın Hilâli :  Muharrem ayının hilâli, bugün ( 24 Ekim 2014 Tarihinde ) Türkiye saati ile 16:50'de ilk defa, Hint Okyanusu’nun ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır.
**
**
**

KASIM 2014

**
**  SAFER AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
** Yeni Ayın Hilâli :   Safer ayının hilâli, bu gece ( 23 KASIM 2014 tarihinde ) yarısından sonra Türkiye saati ile 03:53'de ilk defa, Amerika kıtasının ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır. 
**
**
** 

ARALIK 2014

** 
**  REBİUL-EVVEL  AYI  İCTİMÂ’I, RU’YET ve BAŞLANGICI
** 
** Yeni Ayın Hilâli : Rebî’ul-evvel ayının hilâli, bugün ( 22 Aralık 2014 tarihinde ) Türkiye saati ile 14:52’de ilk defa, Asya kıtasının ortalarından itibaren görülmeye başlayacaktır. 
**
**
**
    MEHAZLAR :
  
   ** Fazilet Takvimi.
   ** Diyanet Takvimi
   ** Türkiye Takvimi
   **
   **
   **
   **
   **
   **
   **

*** *** ***

*** ALTUNTOP.NET -- Abdülhakim ALTUNTOP

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR