Abdülhakim ALTUNTOP -- İSLAM ve BİLİM

KÂİNATIN EFENDİSİ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM’IN

VEDA HUTBESİ

    **  Hamd Allahü teala’ya mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yargılanmak diler. Ve O’na tövbe ederiz. nefislerimizin şerlerinden  ve amellerimizin günahlarından Allahü teala’ya sığınırız. Allahü teala’nın doğru yola ilettiğini saptıracak, saptırdığını da doğru yola iletecek yoktur.
    Şehadet  ederim ki, Allahü teala’dan başka ilâh yoktur. O birdir. O’nun eşi, ortağı yoktur. Ve yine  şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.
    Ey Allahü telalanın kulları! Ben size Allahü teala’dan sakınmanızı tavsiye ve teşvik ederim. Size hayr olan şeyden söz açmak ister ve bundan sonra derim ki:
    Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha birleşemeyeceğim.m.
    Eshabım! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise; canlarınız, mallarınız, namuslarınız da böyle mukaddestir; her türlü tecavüzden korunmuştur.
    Ey Eshabım! Yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak sorulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara  dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup ta işitenden daha iyi anlayarak, muhafaza etmiş olur.
     Eshabım! kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine versin! Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.  Lâkin borcunuzun aslını vermeniz gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allahü teala’nın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetden kalma çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır.  Kaldırdığım ilk faiz de Abdulmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir.
     Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdulmuttalib'in torunu (Amcamoğlu) Rebia'nın kan davasıdır.
     Ey insanlar! Harb edebilmek için haram ayların yerlerini değiştirmek, şüphesiz ki küfürde çok ileri gitmektir. Bu, kâfirlerin kendisiyle dalalete düşürüldükleri bir şeydir. Bir sene helal olarak kabul ettikleri (bir ayı), öbür sene haram olarak ilan ederler. Cenab-ı Hakkın helal ve haram kıldıklarının sayısına uydurmak için bunu yaparlar. Onlar Allahü teala’nın haram kıldığını helal, helal kıldığını da haram kabul ederler.
    Hiç şüphe yok ki, zaman, Allahü teala’nın yarattığı gündeki şekil ve nizamına dönmüştür.
    Ey Eshabım! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz; bu kaldırdığım şeyler dışında, küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız!
   Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz, kadınları, Allahü teala’nın  emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allahü teala adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile mahremiyetinizi, sizin hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Eğer razı olmadığınız herhangi bir kimseyi aile yuvanıza alırlarsa, onları hafifçe dövüp, sakındırabilirsiniz. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir.
   Ey Mü'minler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allahü teala’nın kitabı  Kur'an-ı kerim'dir.
   Ey Mü'minler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir; böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki, gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun.
    Ey Eshabım! Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkı vardır.
   Ey İnsanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine, hakkını (Kur'an-ı Kerim'de) vermiştir. Varise vasiyet etmeğe lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa, ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan nankör, Allah’ın gazabına, meleklerin lanetine ve bütün Müslümanların lanetine uğrasın. Cenab-ı Hak, bu gibi insanların ne tevbelerini, ne de adalet ve şahadetlerini kabul eder.
   Ey Eshabım! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Adem'in çocuklarısınız, Adem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ona en çok saygı göstereninizdir. Arabın Arab olmayana takva ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur.
     Ey Eshabım! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?
    --"Allah’ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz!"
    (Bunun üzerine Resul-i Ekrem, mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak, sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek söyle buyurdu:) Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!
    ****
    ****

TelePhone & WhatsApp :

+90 535 390 1972

E-Mail :

altuntopnet@gmail.com

Adress :

BUCA / İZMİR